Digitálna transformácia

Fajnorka je súčasťou jednou zo škôl pripravujúca sa na digitálnu transformáciu.  Školy prechádzajú vlastným technologickým auditom, nastavením pedagogického zboru v rovine „myslete inak“ a vytvorenie podnetného, kvalitného a odborného prostredia, kde deti dokážu získavať potrebné skúsenosti. Veríme, že zmenou prístupu a nastavením výchovno-vzdelávacieho procesu dokážeme zvrátiť nepriaznivé smerovanie pripravenosti detí do života od vlastného duševného rozvoja, cez sociálne a kontextové zručnosti až po tie technické.