01.
december

Bilingválne technické lýceum

Od školského roku 2021/2022 otvárame pre 8. aj 9. ročník ZŠ možnosť prihlásiť sa na 5 ročné štúdium v odbore Bilingválne technické lýceum. Pripravuje absolventov na vysokoškolské štúdium, najmä technického a ekonomického smeru, vyučované dvojjazyčne ( slovenský a anglický jazyk).