Fajnorka - škola pre teba

Prečo ísť na Fajnorku? Na najlepšiu strojnícku školu v Bratislave? Povedia ti žiaci našej školy.

 

www.fajnorka.sk