Stredná priemyselná škola strojnícka má za sebou  viac ako 118-ročnú tradíciu. Jej história sa začala písať v roku 1903.  

V súčasnosti patrí v systéme vzdelávanie medzi technické odborné školy s úplným stredným odborným vzdelaním. Ponúka štúdium v odboroch strojárstvo, mechatronika, technické lýceum a ako vôbec prvá škola na Slovensku otvára bilingválne technické lýceum. 

V historickej  budove školy prebieha kvalitná moderná výučba.  Vďaka realizácii zahraničných projektov v rámci programu Erasmus+  sa žiaci pravidelne zúčastňujú odborných stáží vo Fínsku, Švédsku a Taliansku. Rovnako majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky krúžkovej činnosti, stať sa členom Žiackej školskej rady, rozvíjať svoje schopnosti v medzinárodnom programe DofE, zapojiť sa do matematickej či medzinárodnej odbornej súťaže Stříbrný píst.  

Po maturite väčšina žiakov pokračuje v štúdiu  na  vysokých školách technického alebo humanitného  zamerania.   

Naše top:

Zahraničné stáže žiakov vo Fínsku, Švédsku a v Taliansku.

Medzinárodná spolupráca s partnerskou fínskou školou.

Odborná stáž v podnikoch. Posilnenie výučby anglického jazyka.

Odborná spolupráca so Strojníckou fakultou STU.

Výučba v moderne zariadených učebniach a laboratóriách, kvalitná príprava na vysokú školu, realizácia vlastného projektu, hospodársky týždeň (cvičná firma).