Tomáš Lukáč

Naši učitelia vyrábajú aj digitálny obsah v čase vzdelávania na diaľku prístupný všetkým žiakom bez ohľadu na vzdelianie, zamerania a školu.