Bývalí študenti spomínajú

https://dod0.webnode.sk/o-skole-byvali-studenti/

V roku 1957 vzniká v Lipanoch prvá elokovaná trieda Jedenásťročnej strednej školy v Sabinove a odvtedy sa začala písať história najprv jedenásťročnej strednej školy, neskôr strednej všeobecnovzdelávacej školy a od roku 1970 nesie škola pomenovanie gymnázium.

V školskom roku 2017/2018 si Gymnázium v Lipanoch pripomenulo 60 rokov od svojho vzniku. Z nášho videoarchívu ponúkame niekoľko vyznaní bývalých študentov svojej ALMA MATER.