Literárno-dramatický krúžok SLOVO - divadelné predstavenie FAUST