Umiestnenie absolventov

https://dod0.webnode.sk/o-skole-absolventi/

Za posledných 5 rokov:

- podľa univerzít
- podľa fakúlt
- priemerný počet absolventov prijatých na dané fakulty