Jazykový kvet v anglickom jazyku - Honeywood (ukážka)