Online hodiny

https://dod0.webnode.sk/online-hodiny/

Vyberte si z týchto predmetov a nakuknite na vyučovaciu hodinu:

- Slovenský jazyk a literatúra
- Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku
- Nemecký jazyk, Konverzácia v nemeckom jazyku
- Španielsky jazyk
- Dejepis
- Fyzika
- Chémia
- Informatika
- Matematika
- Biológia
- Telesná a športová výchova