U nás sa vždy niečo deje

Škola je zapojená do viacerých projektov napríklad "Medzinárodná cena vojvodu z Edinbourghu", "Zelená škola" atď. Pravidelne organizujeme lyžiarsky a plavecký kurz, kurz ochrany života a zdravia. Počas celého školského roku usporadúvame rôzne exkurzie, súťaže, výlety a akcie, ktoré sa viažu na výročia alebo sviatky. Život na našej škole je pestrý a čulý, vždy sa niečo deje.

Dlhé zimné večery nám v tomto školskom roku spríjemňovala "online čítačka", počas ktorej vyučujúci online čítali žiakom a ich rodiným príslušníkom vybrané literárne diela. 

Dištančné vzdelávanie je na našej škole v plnom prúde. Popri online učení vznikli zaujímavé práce.