vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

Cirkevná stredná odborná škola sv. Terézie z Lisieux
Stredná odborná škola pedagogická
Stredná odborná škola pedagogická