„Tanulás nélkül nincs haladás, haladás nélkül nincs helyes út!”

Iskolánk alapítója, Szakkay József szavai a XXI. század kezdetén is megszívlelendőek.

Az iskola egyedisége abban rejlik, hogy az Ipari egy vérbeli magyar szakközépiskola Kassa központjában, amely 149 éve mindig megfelelő választ tudott adni a kor kihívásaira!

Egy olyan oktatási intézmény az elgépesedett és elidegenedő világban, amelynek jelmondata és célja: Emberség és szakértelem!

A Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola fontos hangsúlyt helyez a diákok teljes középiskolai végzettségű oktatására és nevelésére a mechatronika, a műszaki líceum (informatika) és a kereskedelmi akadémia szakokon, és a felsőfokú szakképzés abszolvenseinek oktatására a gépészet-számítógépes gépszerkesztés és közúti szállítmányozás logisztikája és menedzselése szakokon.

További certifikált képzések: Elektrotechnikusok szakmai alkalmassága, 3D modellezés képzés, CAD, CAM képzések.

Felszereltség: Korszerű gépekkel, berendezésekkel, programcsomagokkal rendelkezünk.

Egyéb lehetőségek: A kassai Ipariban nagyon fontosnak tartjuk a diákok külföldi szakmai képzését. Minden évben megszervezzük az egy hetes diákcsere programot a szolnoki, illetve jászberényi testvériskoláinkkal.

2014 óta rendszeresen szervezzük az Erasmus+ külföldi szakmai képzéseket a diákok részére. Legutóbb (2019-ben) a harmadikos mechatronikusaink háromhetes olaszországi Erasmus szakképzésen vettek részt a festői Emilia-Romagna régióban, a Bologna melletti Ozzano dell'Emiliában.

Diákélet: Iskolánk sokszínűségét mi sem jellemezhetné jobban, mint a különböző programok, melyek a diákéletet izgalmassá és változatossá teszik. A bundaavatástól a ballagásig iskolánkban mindig történik valami. Színház, síkurzus, versenyek, kiállítások, nehéz lenne mindent felsorolni, de az érdeklődők mindezt megtalálják, követhetik az iskola facebook, illetve instagram oldalán.

Kollégiumi elhelyezés: Kollégiumunk a város peremén, a Luník VIII lakótelepen található, a Kaufland, Optima, Hornbach, Baumax áruházak közelében.
Kollégiumunkban nevelő-oktató munka folyik középiskolás tanulók számára, továbbá szállást, napi háromszori étkezést, gazdag szabadidős tevékenységet (Asztalitenisz, Sakk-kör,  Labdajátékok, Fitnesz, Képzőművészeti kör, Kézműves kör, Póker kör, Főzés és tálalás, Film klub, Irodalmi kör, "Beszéljük meg ...") is biztosítunk diákjainknak.

Talán szerénytelenség nélkül állíthatjuk, hogy a kassai Szakkay József Műszaki és Közgazdasági Szakközépiskola nemcsak a felvidéki, de az egyetemes magyar iskolaügy számára is értéket jelent.

Ezt bizonyítja a Magyar Állam támogatása és irántunk tanúsított nagyvonalúsága, amikor iskolánkat Magyar Örökség Díjban részesítették, valamint az a megtiszteltetés, hogy a Rákóczi Szövetség Esterházy János Emlékéremmel ismerte el intézményünknek a felvidéki magyar oktatásügyben betöltött szerepét.

Emellett igen fontos számunkra a hazai szakmai és hivatalos szervezetektől kapott megbecsülés, mint amilyen például Kassa Város Díja, amelyet néhány éve a város főpolgármesterétől vehettünk át. Az anyagi és erkölcsi elismerésnek köszönhetően fejleszthettük az épület infrastruktúráját, modern tanítási eszközökkel korszerűsíthettük az oktatást és támogathattuk a rászoruló tanulókat.

Az intézet pedagógusai voltak: „Az iskolának több mint 70 olyan tanára volt az elmúlt csaknem másfél évszázad alatt, akik diákként az intézmény padjait koptatták és a hagyományokat és szellemiséget magukkal hozták a tantestületbe. Ez az egyik fontos tényezője annak, hogy az iskola szellemisége, legendás összetartó ereje a tanárok és diákok nemzedékeinek viselkedését határozta/határozza meg.” idézet Albert Sándor: Az ipari több, mint egy iskola könyvéből.

A 2020-as évben két volt tanárunk is kitüntetésben részesült: dr. Kováts Miklós nyugalmazott tanár, irodalom- és színháztörténész a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vette át, amelyet március 15. alkalmából Áder János magyar köztársasági elnök adományozott neki a felvidéki magyar diákok identitásának megőrzése iránt elhivatott, közel fél évszázados pedagógusi pályája elismeréseként.

Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Duncsák Mária nyugalmazott pedagógusnak, a kárpátaljai, illetve felvidéki magyarság anyanyelvének és kultúrájának megőrzését szolgáló pedagógusi pályája, valamint közösségépítő munkája elismeréseként.