Mgr Lucia Balážová, PhD rod. Gajdošechová

„Ak chcete niečo dokázať, musíte robiť VIAC ako priemer a ako sa od vás očakáva.“

 

Vyštudovala fyziológiu živočíchov na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Momentálne pracuje na Švajčiarskom Technologickom Inšitúte (ETH) v Zürichu, jednej z top 10 univerzít sveta, pričom je držiteľkou ETH grantu pre postdoktorandov.