Ing. Peter Bartalos

„Gympel nemusí byť dokonalý nato, aby ste mali vy možnosť stať sa dokonalým.“

 

Vyštudoval odbor softvérového inžinierstva. Po ukončení doktorandského štúdia na FIIT STU, pokračoval svoju vedeckú kariéru v Spojených štátoch amerických na University of Notre Dame ako postdoktorand.