Šamorínske Gymnázium Milana Rastislava Štefánika  má v súčasnosti 262 žiakov, z ktorých väčšina študuje v 8-ročnom štúdiu . Hlavným cieľom školy je kvalitná príprava  žiakov na vysokoškolské štúdium akéhokoľvek zamerania.

Pedagogický kolektív tvorí 23 učiteľov, na škole pôsobí  školská psychologička, výchovný a kariérny poradca a ďalší koordinátori.

Vyučovanie prebieha v kmeňových aj odborných učebniach, s využitím 7 interaktívnych tabúľ. Všetci žiaci študujú ako prvý cudzí jazyk angličtinu. Ďalší cudzí jazyk je možné vybrať z alternatívy nemčina / ruština. Telesná a športová príprava sa vyučuje  v dvoch zrekonštruovaných telocvičniach a na vonkajších športových ihriskách, ale žiakom sú k dispozícii aj ping-pongové stoly, kde si aj cez prestávky môžu zahrať stolný tenis. V aule školy sa uskutočňujú tradičné akcie školy – stužkové slávnosti, Vianočná akadémia, Zimný ples študentov, rozlúčka s maturantmi a mnoho  iných. Chodby školy oživujú výtvarné práce žiakov. Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni v budove školy, ale máme aj školský bufet a nápojový a vendingový automat. Každý žiak má počas celého štúdia k dispozícii zadarmo  vlastnú šatňovú skrinku a taktiež novozriadený, pomocou čipov uzamykateľný cykloprístrešok.

Každoročne organizujeme Deň rodičov v škole, kedy sa rodičia našich žiakov môžu zúčastniť vyučovania na ktorejkoľvek hodine a neformálnych rozhovoroch pri káve a čaji s pedagógmi školy. V ostatných rokoch venujeme veľkú pozornosť problematike životného prostredia, separácii odpadu.

Vďaka Rade rodičovského združenia vieme modernizovať učebné pomôcky, budujeme najmodernejší cykloprístrešok v kraji,  oceňujeme najúspešnejších žiakov aj finančnými odmenami a   prevádzkujeme kopírovací stroj pre žiakov .

Na škole aktívne pracuje Žiacka školská rada, ktorá sa snaží spestriť študentský život .

Naše gymnázium sa nachádza v peknom a tichom prostredí mesta v areáli plnom zelene.

Aktuálne a zaujímavé informácie o nás nájdete vždy aj na stránke školy a na facebooku.

Virtuálnu prehliadku školy si pozrite na:

https://portal.test.podpisuj.sk/gymmrssam/