Dr. Max Steuer B.A., LL.B. (Comenius University, Slovakia); M.A. (Central European University); LL.M. (University of Cambridge); Ph.D. (Comenius University, Slovakia)

„Nepovažujte informácie, ktoré sa k vám dostanú, za samozrejmé.“

 

Politológ, doktorand na Katedre politológie Univerzity Komenského v Bratislave, skúma fenomény týkajúce sa vzťahu medzi právom a politikou. Pôsobí ako hosťujúci výskumník v centre pre socio-právne štúdie na Oxfordskej univerzite.