Školský ples

Žiacka školská rada organizuje každoročne Školský ples