technické a informatické služby-v stavebníctve

Stredná priemyselná škola stavebná
Stredná odborná škola