The Duke of Edinburgh´s International Award

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

(skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život, naplniť svoj potenciál a pomáha im uspieť v živote. Naša škola je súčasťou projektu DofE v školskom roku 2021/2022 už tretí rok!

Program vzbudil medzi študentmi veľký záujem a v aktuálnom školskom roku 2021/2022 máme viac ako 15 nových účastníkov – dofákov, ktorí rozvíjajú svoje schopnosti v 3 kategóriách: dobrovoľníctvo, talent a šport.

Absolventi: 5 študenti, ktorí absolvovali bronzovú aj striebornú úroveň.

Aktuálni účastníci: viac ako 15 účastníkov na bronzovej úrovni a na striebornej úrovni.

 

Katkin park je hrdý na svojich aktívnych študentov!

 

Viac o DofE na Katkinom parku nájdete na: 

https://www.sgcr.sk/dofe/