O nás ...

Škola vznikla v roku 1994 ako jedna z najstarší súkromných škôl  na Slovensku. 

Namiesto učebníc majú naši študenti notebook, na ktorom píšu testy a domáce úlohy s možnosťou kontroly ich správnosti.

Moderný spôsob vyučovania angličtiny cez našu vlastnú online školu /jediná na Slovensku/.

Odborná štátnica z AJ pre maturantov bilingválneho gymnázia.

Rôzne školské a mimoškolské aktivity (lyžiarsky výcvik, výmenné pobyty, noc v škole a mnoho ďalších…).

Príjemné pracovné prostredie uprostred parku.

Individuálne konzultácie pre žiakov aj rodičov.

Native speakers pre anglické predmety.

Začiatok vyučovania o 8:30.

Elektronická triedna kniha s možnosťou kontroly dochádzky a známok pre rodičov.

Rodinná atmosféra na škole.

Spolupráce s firmami z regiónu.

Aktívna študentská rada a študentský život.

 

Pre viac informácií navštívte aj sekciu "Zaujímavé odkazy" (v pravom dolnom rohu)

ALEBO 

sa zúčastnite na jednom z našich Dní otvorených dverí (opäť prezenčne).