Microsoft Office Specialist

Katkin park je Microsoft Office Specialist. 

V školskom roku 2020/2021 odštartoval na Súkromnom gymnáziu Katkin park nový projekt.

MOS, ako ju žiaci najčastejšie volajú, je primárne určená žiakom maturitných ročníkov. Škola žiakom nielen umožní absolvovať certifikačnú skúšku, ale ich v rámci svojho vzdelávacieho kurzu aj pripraví. 

V školskom roku 2020/2021 tak naši maturanti odchádzali nielen s maturitným vysvedčením, ale aj s certifikátom z MOS. 

Viac informácii o certifikácii MOS nájdete na: 

https://www.sgcr.sk/microsoft-office-specialist-katkin-park/