NAŠIM ŽIAKOM PONÚKAME:

 • 4.- ročné / 6.- ročné štúdium
 • rodinnú atmosféru
 • individuálny prístup
 • spoluprácu s Mestom Zvolen, DJGT vo Zvolene, Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene, Štátnou vedeckou knižnicou v BB
 • prepojenie teórie s praxou
 • množstvo projektov, workshopov, súťaží
 • pedagogickú prax na našej SZUŠ PinkHarmony
 • vlastnú internetovú TV - StredTV
 • vlastný divadelný priestor - Komorné divadlo J. M. Pinku
 • množstvo koncertov, podujatí či predstavení, na ktorých sa zdokonalíš vo svojom odbore
 • teambuildingové akcie - ArtCamp

Šťastím pre dobrého učiteľa je totiž poznanie, že jeho úsilie našlo odozvu v duši mladého človeka a šťastím pre mladého človeka je dobrý učiteľ.