Naša škola žije hudbou, spevom, tancom - umením

Naše konzervatórium je plné života. Ale nie len vnútri ale aj navonok.

Okrem podujatí, predstavení a koncertov, ktoré prezentujeme v rámci nášho vlastného Komorného divadla J. M. Pinku, ktoré sa nachádza v priestoroch našej škoyl, žiaci Súkromného konzervatória Pink Harmony sa ako hostia niekoľkokrát ročne predstavujú divákom Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene so svojimi inscenáciami, absolventskými predstaveniami či koncertmi. Pravidelne spolupracujeme s Krajskou knižnicou Ľ. Štúra vo Zvolene pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí či umeleckých programov. Podobne vyniká spolupráca so sólistami i členmi orchestra Štátnej opery v Banskej Bystrici.

Okrem týchto inštutúcií ste nás mohli vidieť v spolupráci s ŠVK Banská Bystrica, mestom Zvolen, Akadémiou umení v Banskej Bystrici či Podpolianskym osvetovým strediskom.