Štúdium cudzích jazykov na Súkromnej hotelovej akadémii v BŠ

Cudzie jazyky sú bránou do sveta a ekonomickej samostatnosti pre každého mladého človeka. U nás sa francúzštinu, nemčinu a angličtinu neučíte len v škole, ale aj na zahraničnej praxi.