ŠTUDIJNÉ ODBORY

5-ročné stredoškolské štúdium HOTELOVÁ AKADÉMIA

3-ročné vyššie odborné štúdium MANAŽMENT HOTELOV a CK

  • Súkromná škola s individuálnym prístupom k žiakom.
  • Škola bola založená v roku 1994 ako jedna z prvých súkromných škôl na Slovensku. V roku 2014 bola vyhodnotená zamestnávateľmi v prieskume Úradu vlády SR ako najlepšia stredná odborná škola v Banskobystrickom kraji a druhá najlepšia na Slovensku.
  • Platená zahraničná prax v prvotriednych hoteloch v Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, ČR, a to niekoľkokrát počas štúdia.
  • Škola svojim študentom ponúka barmanské a baristické kurzy, odborné zručnosti a jazykové skúsenosti, ktoré ich pripravia na sebavedomý štart do budúcej profesie.
  • Štúdium v I. ročníku s priemerom do 2,00 zo ZŠ, vo vyšších ročníkoch do 1,5 - ZDARMA.
  • Možnosť pokračovať na vyššom odbornom štúdiu (Manažment hotelov a cestovných kancelárií) alebo na vysokej škole.
  • Vysoké percento úspešného uplatnenia absolventov v odbore doma i v zahraničí.
  • Otvorená komunikácia medzi vedením školy, vyučujúcimi a žiakmi.