Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru hotelová akadémia po päťročnom štúdiu nájdu uplatnenie vo všetkých gastronomických a hotelových zariadeniach, cestovných kanceláriách a v ďalších profesiách, kde môžu uplatniť popri odborných vedomostiach i znalosti účtovníctva, ekonomiky a cudzích jazykov, ale majú predpoklady i úspešne pokračovať v štúdiu na vysokých školách alebo na vyššom odbornom štúdiu Manažment hotelov a cestovných kancelárií, ktoré škola ponúka.

Značná časť študentov nachádza uplatnenie v zahraničných podnikoch, v ktorých počas štúdia vykonávali odbornú prax. Využívajú aj kontakty, ktoré si počas svojho pobytu v zahraničí ako študenti školy vytvorili.

Foto: zahraničná prax v rakúskom Eggersdorfe (október 2021)