ochrana osôb a majetku pred požiarom

Stredná odborná škola drevárska
Stredná odborná škola technická