SOŠ drevárska Zvolen, ktorá učí všetko o dreve, remesle a technológii spracovania dreva je CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY a bola jednou z pilotných škôl na Slovensku pre overovanie duálneho systému vzdelávania.

V školskom roku 2023/2024 má škola 423 žiakov v 19 triedach denného štúdia. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje spolu viac ako 40 pedagógov školy. V ponuke pre uchádzačov o štúdium má pre školský rok 2024/2025 6 študijných odborov a 2 učebné odbory.

Škola poskytuje vysokú úroveň vybavenia digitálnymi technológiami (PC, hardvér, softvér, CNC stroje a iné), teoretického vzdelávania a praktickej prípravy s využitím IKT. Škola, dielne, školský internát a jedáleň, telocvičňa a ostatné priestory školy sú na jednom mieste v meste Zvolen.

Škola je členom Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej živnostenskej komory. Spolupracuje s Technickou univerzitou Zvolen, nadväzuje a vytvára kontakty so zamestnávateľmi v drevospracujúcom priemysle.

„Študovať drevárinu sa oplatí“ aj vďaka spolupráci školy so spoločnosťou KRONOSPAN, jej tréningovým centrom KRONOVISION v rámci podpory medzinárodnej nadácie KRONOSPAN FOUNDATION a to všetko úplne zadarmo a navyše s finančným bonusom počas celého štúdia.

Vo Zvolene máš množstvo príležitostí pre svoju budúcnosť. Kvalitné štúdium (aj v systéme duálneho vzdelávania), možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo získať zamestnanie. Nájdi odpovede na otázku „čo všetko bolo, je a bude z dreva?“, pridaj sa k záujmu o tento úžasný materiál a presvedč sa, aké dôležité a prospešné je dostať „viac dreva do života!“