Charakteristika školy 
Škola je zameraná na informačné a komunikačné technológie a elektrotechniku. Žiaci majú možnosť študovať v týchto 4 študijných odboroch: 

  1. Elektrotechnika 

V odbore elektrotechnika sú zavedené študijné bloky s možnosťou voliteľných predmetov v 3. a 4. ročníku, ktoré sú pre žiakov atraktívne, a to: 

 Vo 4. ročníku na predmete elektrotechnická spôsobilosť majú študenti možnosť získať osvedčenie elektrotechnickej spôsobilosti a certifikáty Cisco akadémie. 

  • Informatické a telekomunikačné systémy 

  • Počítačové systémy 

  • Automatizácia a priemyselná informatika 

 

  1. Informačné a sieťové technológie 

Odbor nadväzuje na dlhoročnú tradíciu, ktorú naša škola v tejto oblasti ponúka. Vzdelávanie v oblasti sieťových technológií v rámci Cisco Academy ponúka naša škola pre svojich študentov už vyše 10 rokov. V rámci tohto odboru je významne posilnená  výučba predmetov zameraných na oblasť informatiky. Predmety: základy informatiky, sieťové technológie, internet vecí, kybernetická bezpečnosť. Samozrejme v oblasti odborného vzdelávania sú základné znalosti v oblasti elektrotechniky, ekonomiky a finančnej gramotnosti, a hodiny praktického vyučovania. Ponuku v oblasti vzdelávania v IT problematike dopĺňa možnosť tvorby dynamických webových stránok a pokročilých webových aplikácií formou voliteľných predmetov. 

  1. Multimédiá 

Hlavnou náplňou  odboru je výučba predmetov zameraných na multimediálne aplikácie, snímanie, digitalizáciu a spracovanie grafiky, obrazu, zvuku, webu, 3D modelov a animácií. 

  1. Informačné a digitálne technológie 

Absolvent študijného odboru 2569 informačné a digitálne technológie je profesijne pripravený na IT inovácie a digitálny svet 21. storočia.