Škola sa venuje príprave absolventov pre oblasť hotelových služieb, gastronómie, obchodu, cestovného ruchu, výžive a ochrane zdravia a kozmetike – vizážistike. Ponúka kvalitnú teoretickú, odbornú a jazykovú prípravu, absolvovanie odbornej praxe v zariadeniach doma aj v zahraničí, duálne vzdelávanie, moderné vybavenie, spoluprácu s našimi špičkovými absolventmi. Škola pôsobí ako Centrum odborného vzdelávania pre gastronómiu..

Naše TOP

 • Kurzy pre študentov- barmanský, baristický, animátorský, carving, kros, kurz senzorického hodnotenia potravín
 • Duálne vzdelávanie
 • Exkurzie a stáže po SR  a zahraničí, ERASMUS
 • Odborná prax v TOP hoteloch
 • Projekty
 • Spolupráca s našimi špičkovými absolventmi
 • eTwinning
 • partnerská škola Junior Achievment Slovensko
 • školenia s odborníkmi z praxe
 • vysoká úspešnosť uplatnenia našich absolventov

Výhody

 • školský internát
 • telocvične a multifunkčné ihrisko
 • moderné vybavenie
 • vlastný internát
 • ISIC preukaz študenta
 • Množstvo školských a mimoškolských akcií
 • Športové, jazykové, odborné súťaže