Stredná odborná škola v Žarnovici ponúka vzdelávanie v oblasti strojárenstva, grafiky a marketingu. Vyučuje sa v odborných učebniach vybavených najmodernejšou výpočtovou technikou a modernými technológiami. Veľký dôraz kladieme na prepojenie teórie s praxou. Sme zapojení do systému duálneho vzdelávania.