mechanik číslicovo riadených strojov

Spojená škola
Stredná odborná škola
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Stredná odborná škola polytechnická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická
Stredná odborná škola technická