ŠKOLA DIZAJNU

- viac ako dve desaťročia skúseností
- spolupráce so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+
- zrekonštruovaná budova a špičkové technologické vybavenie
- spolupráce so zamestnávateľmi, odborná prax a pracovné stáže už počas štúdia
- individuálny prístup a priateľská atmosféra
- vynikajúci pedagógovia s dizajnérskou a umeleckou praxou
- tvorivé pobyty, exkurzie, návštevy výstav
- pravidelná výstavná účasť na medzinárodných festivaloch dizajnu a umenia
- vlastná galéria súčasného umenia priamo v budove školy
- podpora mimoškolských študentských projektov
- pravidelná organizácia vzdelávacích podujatí, diskusií a workshopov so špičkovými domácimi a zahraničnými odborníkmi

 

ŠTUDIJNÉ ODBORY <<<

 

>>> Stredoškolské štúdium s maturitou (štvorročné štúdium)

Priemyselný dizajn

Uplatnenie absolventa: dizajnérske, interiérové, architektonické štúdia, projekčné kancelárie, kreatívne, technologické a digitálne dielne a laboratória, návrhárske oddelenia automobilových, športových, nábytkárskych a iných výrobných firiem, autorská tvorba a navrhovanie, freelance dizajnérske a výtvarné práce, 3D vizualizácie. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, architektúru, navrhovanie produktov, inovácie a humanitné vedy.

Grafický a priestorový dizajn

Uplatnenie absolventa: grafické, reklamné a kreatívne štúdia, art direction, webdizajn, počítačové hry a aplikácie, 3D modelovanie, marketingové oddelenia firiem, freelance grafické služby, média, vydavateľstvá a akékoľvek inštitúcie využívajúce grafické služby. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, médiá, marketing a humanitné vedy.

Grafický dizajn

Uplatnenie absolventa: grafické, reklamné a kreatívne štúdia, art direction, webdizajn, marketingové oddelenia firiem, média, vydavateľstvá, galérie, divadlá, kiná a akékoľvek inštitúcie využívajúce grafické služby. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na dizajn, umenie, médiá, marketing a humanitné vedy.

Obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

Uplatnenie absolventa: filmová, televízna a reklamná tvorba a výroba, 2D a 3D počítačová grafika a animácia, kamera, zvuk, strih, réžia, tvorba a postprodukcia audiovizuálneho a multimediálneho diela a fotografie, kreatívne, reklamné, marketingové štúdia, filmové štáby, audiovizuálne média, redakcie internetových médií, filmový, televízny a hudobný priemysel. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na film, televíziu, reklamu, dizajn, umenie, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.

Animovaná tvorba

Uplatnenie absolventa: animovaná tvorba, televízia, film, média, reklama, herný priemysel, vizuálne efekty, grafické štúdia, kreatívne agentúry, freelance kreatívne služby, produkcia a postprodukcia audiovizuálnych diel. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na animáciu, vizuálne efekty, multimédia, film, televíziu, reklamu, média, marketing a humanitné vedy.

Fotografický dizajn

Uplatnenie absolventa: fotografické ateliéry, reklamné a kreatívne štúdia, marketingové oddelenia firiem, art direction, freelance fotografické služby, printové a online média, redakcie a tlačové agentúry, vydavateľstvá, fotolaby, galérie, divadlá a akékoľvek inštitúcie využívajúce služby fotografa. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na fotografiu, dizajn, umenie, film, televíziu, žurnalistiku, mediálnu komunikáciu, marketing a humanitné vedy.

Odevný dizajn

Uplatnenie absolventa: samostatný odevný alebo textilný dizajnér, krajčír, návrhár v módnych ateliéroch, značkách a výrobných odevných firmách, stylista, návrhár a kostymér v divadle, filme a televízií, krajčír, tvorca strihov a doplnkov, módny poradca, redaktor v módnych časopisoch a televíznych programoch, organizátor módnych prehliadok. Absolvent/-ka môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na módu, odev, textil, dizajn, umenie, a humanitné vedy.

Dizajn interiéru

Uplatnenie absolventa: interiérové štúdia a ateliéry, architektonické štúdia, projekčné kancelárie, freelance dizajnérske služby, priestorový dizajn predajní a verejných priestorov, 3D vizualizácie. Absolvent môže tiež pokračovať v štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí najmä v odboroch zameraných prakticky alebo teoreticky na interiérový dizajn, produktový dizajn, nábytkárstvo, architektúru, stavebnícto a humanitné vedy.

 

>>> Pomaturitné vyššie odborné štúdium (trojročné štúdium)

Filmová  a mediálna tvorba

Uplatnenie absolventa: filmová, televízna a reklamná tvorba a výroba, 2D a 3D počítačová grafika a animácia, kamera, zvuk, strih, réžia, tvorba a postprodukcia audiovizuálneho a multimediálneho diela a fotografie, kreatívne, reklamné, marketingové štúdia, filmové štáby, audiovizuálne média, redakcie internetových médií, filmový, televízny a hudobný priemysel.

Animovaná tvorba

Absolventi odboru Animovaná tvorba sa môžu uplatniť napríklad v prostredí filmovej výroby, televízie, reklamy, marketingu, kreatívnych štúdií a umeleckej tvorby ako samostatní profesionáli a tvorcovia komplexných prezentačných, reklamných či hudobných videí, animovaných prvkov webu, televíznych kampaní a upútaviek, autori animovaných filmov či špecialisti vizuálnych efektov, strihači, režiséri, alebo asistenti členov filmového a televízneho štábu.

Fotografia

Absolventi odboru fotografia sú komplexne pripravení na profesionálne pôsobenie v spravodajských audiovizuálnych a printových médiách, prácu novinárskeho, agentúrneho či nezávislého (freelance) žurnalistického, reportážneho, dokumentárneho alebo umeleckého fotografa, schopného uplatniť sa aj v medzinárodnom kontexte.

Interiérový dizajn

Absolventky a absolventi študijného odboru interiérový dizajn sú kreatívni výtvarníci a profesionáli v oblasti tvorby nových konceptov interiérových riešení, ale aj inovácie starších koncepcií. Ovládajú problematiku výtvarného riešenia rôznych typov interiérov v nadväznosti na technickú stránku ich architektonického riešenia. Majú prehľad v dejinách umenia so zameraním na odbor architektúra a interiérový dizajn. Študenti a študentky dokážu ponúknuť klientom služby spojené s vytvorením príslušnej výtvarno-technickej dokumentácie, cenovej kalkulácie, ale aj odborné konzultácie a sprostredkovanie samotnej realizácie návrhu. Uplatňujú sa ako kreatívni dizajnéri a dizajnérky v interiérových a architektonických štúdiách a ateliéroch alebo projekčných kanceláriách.

Textilný dizajn

Absolventi študijného odboru sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní textilných dezénov, doplnkov a aplikácií, módni návrhári a návrhárky. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.

Grafika vizuálnych komunikácií

Absolvent sa uplatňuje ako kreatívny grafický dizajnér, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo v profesionálnych grafických štúdiách či v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.

 

ŠKOLA DIZAJNU – Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču vznikla v roku 1998 a v súčasnosti poskytuje vzdelanie v 8 odboroch maturitného štúdia a 6 odboroch pomaturitného vyššieho odborného štúdia pokrývajúcich všetky dôležité oblasti dizajnu, multimédií a umenia. Škola dizajnu má ako jediná škola umeleckého zamerania na Slovensku Centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktorého zmyslom je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou, odvetviami kreatívneho priemyslu a zamestnávateľmi, čo poskytuje študentom veľkú výhodu pri vstupe na pracovný trh. Škola realizuje tiež projekt Madeship – prax v spolupráci s reklamnou agentúrou Made by Vaculik, študentom umožňuje absolvovať zahraničný pobyt prostredníctvom Erasmus+, realizuje zahraničné plenéry pri mori a ďalšie medzinárodné aktivity. Súčasťou školy je vlastná galéria súčasného umenia.

 

www.skoladizajnu.sk