05.
máj

Príjimacie konanie

05.05.2021 07:30 05.05.2021 14:00

Termíny talentových skúšok:

1. kolo: 05. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 06. a 07. mája 2021

2. kolo: riaditeľ školy po prerokovaní  v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykoná talentová  prijímacia skúška v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest.

Talentová skúška sa koná v jeden deň pre všetky študijné odbory a pozostáva  z:

  1. kresby zátišia,
  2. kreatívnej úlohy
  3. domácich prác
  4. motivačného pohovoru žiaka s členmi prijímacej komisie

Žiak dostane spolu s pozvánkou na prijímaciu talentovú skúšku aj informácie o forme, obsahu a  pomôckach, ktoré si má doniesť na talentovú skúšku.

Do 1. ročníka možno prijať spolu 24 žiakov / jedna trieda/:

do študijného odboru  8610 M odevný dizajn         8 uchádzačov

do študijného odboru  8604 M grafický dizajn       8 uchádzačov

do študijného odboru  8633 M reklamná tvorba    8 uchádzačov

Viac informácií o kritériach hodnotenia na webovej stránke udalosti ŠUP Svidník. 

Obľúbené videá