hudba - hra na flaute, hoboji, klarinete, fagote, trúbke, saxofóne, lesnom rohu

Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Cirkevné konzervatórium v Bratislave
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša