Prečo študovať na našej škole?

 • stredná umelecká škola etablovaná v umeleckom svete už 30 rokov
 • vysokokvalifikovaní umelecky aktívni pedagógovia
 • odborná príprava pre umeleckú prax alebo štúdium na vysokej škole
 • množstvo známych a úspešných absolventov doma i v zahraničí 
 • spolupráca so známymi umelcami  
 • účasť žiakov na masjtrovských kurzoch, prednáškach a projektoch s renomovanými umelcami
 • rodinný charakter školy
 • pozitívna atmosféra
 • intenzívny individuálny prístup k žiakom
 • mentálny kouč 7 dní v týždni (štúdium, sebarozvoj, kariéra)
 • vlastné zvukové a dabingové štúdio
 • vlastný divadelný priestor Divadlo 113

     

      Hlavné odbory štúdia

 • Hudobno-dramatický
 • Hudba (inštrumentálne nástroje a cirkevná hudba)
 • Spev

Pre absolventov konzervatórií ponúkame pomaturitné špecializačné štúdium.

Študenti ukončením školy získavajú vyššie odborné umelecké / umelecko-pedagogické vzdelanie (Dis.Art.).