klikni na  www.ckba.sk

Prečo študovať na našej škole?

 • stredná umelecká škola etablovaná v umeleckom svete už 30 rokov
 • vysokokvalifikovaní umelecky aktívni pedagógovia
 • odborná príprava pre umeleckú prax alebo štúdium na vysokej škole
 • množstvo známych a úspešných absolventov doma i v zahraničí 
 • spolupráca so známymi umelcami  
 • účasť žiakov na masjtrovských kurzoch, prednáškach a projektoch s renomovanými umelcami
 • rodinný charakter školy
 • intenzívny individuálny prístup k žiakom
 • mentálny kouč 7 dní v týždni (štúdium, sebarozvoj, kariéra)
 • vlastné zvukové a dabingové štúdio
 • vlastný divadelný priestor Divadlo 113

 

Naše základné hodnoty

 • empatia

 • tolerancia

 • rozvoj talentu

 • spolupatričnosť

 • vzájomná podpora v tvorivej atmosfére

 

      Hlavné odbory štúdia

 

 • Hudobno-dramatický
 • Hudba (inštrumentálne nástroje, skladba a cirkevná hudba)
 • Spev

 

Pre absolventov konzervatórií ponúkame aj pomaturitné špecializačné štúdium.

Študenti ukončením 6. ročníka získavajú vyššie odborné umelecké / umelecko-pedagogické vzdelanie 

(titul DiS.art.).

Pre viac informácií o študijnom odbore HDU klikni TU
Pre viac informácií o študijnom odbore Hudba klikni TU
Pre viac informácií o študijnom odbore Spev klikni TU

Pre viac informácií o PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH klikni TU