hotelová akadémia

Súkromná stredná odborná škola HOST, Pionierska 15, Bratislava
Súkromná hotelová akadémia SD Jednota