technik pre chemický a farmaceutický priemysel – duálne vzdelávanie, experimentálne overovanie

Stredná odborná škola chemická