technické a informatické služby-v elektrotechnike

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom