Milí deviataci,

Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom ponúka žiadané študijné odbory.

Vieme, že nie je jednoduché vybrať si školu, kde vás štúdium bude baviť a zároveň vám poskytne vzdelanie v takom odbore,  v ktorom nájdete uplatnenie. Technika a technológie hýbu dnešným svetom a my vám pomôžeme pri hľadaní si svojho miesta v ňom. Osvojíte si vedomosti a zručnosti, ktoré vám otvoria dvere univerzít a oslovia zamestnávateľov.

Budova „priemyslovky“  je dominantou centra mesta už viac ako 60 rokov. Zvonku možno pôsobí ako stará dáma, vnútri však nájdete moderne vybavené učebne, laboratóriá a dielne.

Pre žiakov 9. ročníka ponúkame:

 • dennú formu 4-ročných maturitných programov v odboroch strojárstvo, elektrotechnika, mechatronika, technické a informatické služby
 • štúdium odbornej teórie doplnené množstvom hodín praktického vyučovania, laboratórnych meraní, realizácie projektových úloh a modelovania v grafických systémoch
 • možnosť získať certifikát oprávňujúci pracovať na elektrických zariadeniach do 1000V a bleskozvodoch v odboroch elektrotechnika a mechatronika
 • možnosť spraviť si štátnu skúšku z písania na PC a korešpondencie v odbore technické a informatické služby
 • moderné učebne, laboratóriá a dielne
 • audiovizuálna technika v každej triede, voľný prístup na WiFi
 • pozitívnu a priateľskú klímu školy
 • kvalifikovaných pedagógov, ktorí vám pomôžu osvojiť si potrebné vedomosti a zručnosti pre prax
 • spoluprácu s firmami a podnikateľmi
 • účasť v rôznych súťažiach: od strojárskej olympiády, ZENITu, jazykové a matematické olympiády cez športové súťaže, súťaže študentských spoločností až po „Rétora roka“ či súťaže školských časopisov „Štúrove pero“
 • množstvo krúžkov a mimoškolských aktivít
 • športové vyžitie: telocvičňa, posilňovňa, moderné outdorové ihrisko
 • chutné obedy v školskej jedálni

Chcete sa dozvedieť viac? Naša virtuálna prehliadka vás prevedie špecializovanými učebňami a laboratóriami jednotlivých odborov. Virtuálna prehliadka, videá a informácie o štúdiu a živote na našej škole môžete nájsť nájsť na www.spsdub.sk.