Najviac informácií získate o našej škole na stránkach

www. stav-geo.edupage.org

 

Študijný odbor: 

3650M 00 staviteľstvo

3692M 00 geodézia, kartografia a kataster

štvorročné denné štúdium s maturitou

úplné stredné odborné vzdelanie v kategórii ISCED 354

 

Vybavenie školy: 

- počítačové učebne

- multimediálne učebne

- dve telocvične

- posilňovňa

- GPS, teodolity

- totálne stanice

- nivelačné prístroje

- bazén

 

Naučíme Vás používať: 

Grafické, ekonomické a výpočtové programy

- AutoCAD, Revit

- Alfa Plus, Omega, Olymp

- Cenkros 4

- Microstation

- Photomodeler

- WinKokeš

 

Organizujeme: 

- odborné a športové súťaže

- odborné exkurzie: Weber, Velux,..

- poznávacie zájazdy: Viedeň, Poľsko

- lyžiarske zájazdy

 

Uplatnenie absolventov:

- geodetické, stavebné a projekčné organizáciev štátnom a súkromnom sektore

- rozpočtár

- projektant

- prípravár a realizátor investícií a inžinieringu

- stavebný technik

- možnosť založenia vlastnej živnosti

- činnosť na úseku katastra nehnuteľností

 

Kontakt: 

Telefón     +421 2 4333 9783

riaditelstvo@stav-geo.edu.sk