geodézia, kartografia a kataster

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická