SOM ABSOLVENT

Študijný odbor športové gymnázium - 7451 J umožňuje skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium. Je zameraný na prípravu žiakov so športovým nadaním pre pokračovanie v štúdiu na vysokej škole, resp.  dráhe profesionálneho športovca, trénera, rozhodcu a funkcionára v športe. Absolvent vie vystupovať na verejnosti a dokáže komunikovať s novinármi, dorozumie sa dvoma svetovými jazykmi, ovláda prácu s počítačom.

Študijný odbor športový manažment - 7471 M je určený pre talentovaných športovcov a dobrých žiakov, ktorí okrem športovej kariéry chcú pracovať v oblasti športu v nižšom manažmente športových klubov a zväzov, i ako organizátori či podnikatelia v oblasti športu v regeneračných a fitness centrách a v iných organizáciách v oblasti športu, alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo pracovať v manažérskych pozíciách i mimo športu. Úspešným absolvovaním vzdelávania na škole, ktoré je ukončené maturitnou skúškou žiak získa úplné stredné odborné vzdelanie.

Obľúbené videá