Štúdium spojené so športom nikdy nemôže byť nuda! Šport je súčasťou nášho vyučovania, a preto           ŠTUDUJ a ŠPORTUJ.

Škola poskytuje príležitosť športovo talentovaným deťom získať vzdelanie v moderne vybavenej škole. Získavanie vedomostí je v súlade s aktívnou športovou prípravou v jednotlivých športových odvetviach. Od vzniku školy sa ponuka športov rozšírila o nasledujúce športy: futbal, florbal, tenis, basketbal, vodné lyžovanie, lyžovanie, atletika, hokej, vodné pólo, futsal, … 

V ponuke športov sme otvorení.

V rámci športovej prípravy a tréningovej činnosti využívajú naši žiaci:

 • Multihala Košice
 • Cassosport – športová hala
 • Športovo-zábavný areál Alejová
 • ihrisko s umelou trávou Užhorodská
 • Crow Aréna
 • Tréningové centrum KALIMERO
 • malá a veľká telocvičňa Užhorodská
 • FAMILY – GYM – športové centrum
 • Lokomotíva – športová hala
 • Angels Aréna – športová hala

 V rámci vyučovacieho procesu poskytujeme:

 • individuálny vzdelávací program pre reprezentantov a úspešných športovcov,
 • individuálny prístup k žiakom.
Obľúbené videá