Rastieme spolu už 20 rokov.

Cirkevnú spojenú školu tvorí základná škola a gymnázium. Vo videu Vás necháme nahliadnúť do života našej školy od najmenších prváčikov až po maturantov. 

Rastieme s Vami.