Gymnázium sv.Cyrila a Metoda je už od roku 2014 zaradené agentúrou INEKO medzi 12 najlepších gymnázií Prešovského samosprávneho kraja.  Naši maturanti dosahujú veľmi dobré výsledky v celoslovenskom testovaní a úspešne študujú na vysokých školách na Slovensku i v zahraničí. 

Medzi naše hlavné priority patrí výučba anglického jazyka s anglickým lektorom počas celého štúdia,  zahraničné mládežnícke výmeny s našimi partnermi v Belgicku, Nemecku, Španielsku, Grécku a Izraeli. 

V našich laboratóriách biológie, fyziky a chémie poskytujeme študentom priestor  na vedeckú výskumnú činnosť. Študentské výskumné práce získavajú ocenenia na krajských i celoslovenských  kolách. Naši študenti reprezentovali Slovensko aj na medzinárodných konferenciách v Turecku, Španielsku a v USA. 

Záleží nám nie len na rozvoji vzdelania a intelektu, realizujeme aj aktivity na rozvíjanie osobnostných zručností študenta:   folklórny súbor Kacarka,  študentské debatné workshopy,  škoslká rovesnícka mediácia, kurz finančnej gramotnosti, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu, študenstký ples, galaprogram ku Dňu študentstva,  kurz spoločenského tanca.

V priateľskom a príjemnom prostredí posktujeme našim študentom kľúč k životu, ktorý im pomôže otvoriť brány ich ďalšieho uplatnenia. Špecifický charakter školy sa prejavuje v previazanosti učebnej látky s evanjeliom a vonkajšími prejavmi viery.