Naša škola ponúka individuálny prístup k žiakom, podporuje rozvoj ich jedinečných predpokladov a kvalít. Dobre sa u nás cítia tí, ktorým záleží na slobode, na možnosti voľne sa rozhodovať, prejavovať a konať. Tiež tí, ktorí majú záujem o rozvoj samostatnosti, kritického, tvorivého a angažovaného myslenia. A ruka v ruke s tým dokážu prijať dôsledky svojho rozhodnutia, byť zodpovední. Naši žiaci majú priestor pre individuálny rozvoj svojich schopností, pre získavanie kompetencií, ktoré v živote ocenia a zúročia v súlade s vlastnými potrebami. Ďalej si zakladáme na spätnej väzbe. Záleží nám na tom, ako nás naši žiaci vnímajú. Máme povesť príjemnej, takmer rodinnej školy, kde učitelia pristupujú k svojim žiakom ako k partnerom, poskytujú im priestor pre tvorivú slobodu a spolu zaisťujú priateľskú klímu. A tieto dobré vzťahy pretrvávajú aj po odchode žiakov na vysoké školy.