konzervátorstvo a reštaurátorstvo - drevorezieb

Škola umeleckého priemyslu Kežmarok