KGŠM ktoré vzniklo v roku 1992 nadviazalo na dlhoročnú tradíciu katolíckeho školstva.Postupne sa stalo jedným z najkvalitnejších gymnázií v kraji. V rámci štvorročného a osemročného programu ponúka svojim žiakom kvalitné vzdelávanie v príjemnom prostredí a výchovu ku kresťanským hodnotám v skvelej rodinnej atmosfére. Formácii žiakov napomáha aj centrum voľného času a internát v priestoroch školy.